Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ROMAVERSITAS

Romaversitas Alapítvány

A Romaversitas Alapítvány immáron 13. éve foglalkozik egyetemista és főiskolás roma hallgatók támogatásával. Nem csak ösztöndíjat és szolgáltatások sorát biztosítja, hanem igyekszik teret adni egy pezsgő közösségi életnek is. Az elmúlt évek alatt jól látható az eddigi erőfeszítések eredményei. A hagyományos értelemben vett lemorzsolódás rendkívül alacsony (átlagban évente egy olyan diák van, aki egyéb okok miatt hagyja el a Romaversitast; és a diplomáját később a segítségünk nélkül szerzi meg); az elmúlt években  számos volt diákunk tűnt fel különböző cégek élén, a mozivásznakon, hazai és európai színpadokon és kiállítótermekben vagy a politikai különböző területein. De ugyanennyire büszkék vagyunk azokra a szociológusokra, tanárokra, romológusokra is, akik a saját területükön dolgozva öregbítik az Alapítvány hírnevét, de legfőképp azokra, akik a következő generáció előtt állva nyújtanak jó példát. Az Alapítvány sikereinek egyik kulcsa az az összetett gondolkodás, mellyel igyekszünk az élet minden területén megjelenő problémára gyors és hatékony választ adni; mert az ösztöndíj mellett a sokszor pénzben nem is kifejezhető további szolgáltatások hosszú sorát biztosítjuk.

Az Alapítvány általános tevékenységi köre:

·         a felsőoktatásban tanuló roma fiatalok esélyegyenlőségének megteremtése;

·         a roma származású autonóm értelmiségi réteg megteremtése, ezáltal a roma polgárosodási folyamat felgyorsítása;

·         a felsőoktatásban tanuló, kiemelkedően tehetséges roma hallgatók képzése

·         tehetséggondozása, anyagi és szellemi támogatása; értelmiségivé válásuk szakmai és etikai ösztönzése;

·         olyan roma elit megteremtése, amely felelősséget és elkötelezettséget érez saját népcsoportjának fejlődése iránt.

Az Alapítvány konkrét tevékenységi köre: Olyan tanrendszeren kívüli oktatási formát alapít és működtet, amely szellemi és – lehetőségeihez mérten – anyagi segítséget nyújt:

·         az egyetemi tanulmányok sikeres elvégzésében,

·         a hiányzó kompetenciák megszerzésében (nyelvtudás és egyéb készségek),

·         a tutori rendszer és más képzési formák működtetésével a lehető legjobb szakmai-tudás megszerzésében,

·         a roma értelmiségivé válás belső és külső konfliktusainak feldolgozásában,

·         a személyiségben rejlő erők felszabadításában és tudatosításában,

·         a hallgatók identitásának megerősítésében.

A nyújtott szolgáltatások:

  • ösztöndíj: 30 ezer Ft/fő/hó. Ez az összeg sikerdíjjal növelhető, például ha valaki a mi segítségünkkel szerez nyelvvizsgát; de akár csökkenthető is, ha valaki az előre megállapodott feladatokat nem, vagy nem teljes mértékben teljesíti
  • nyelvoktatás: minden diákot beiskolázunk egy for-profit nyelviskolába. A hallgatók 90%-a angolt tanul, néhányan németet, ritkán előfordul, hogy egy leendő orvos latint. A romológia szakosok pedig gyakran lovárit, vagy beást. Az ő esetükben természetesen törekszünk arra, hogy még tanulmányaik során legalább elkezdjék az angol nyelvtanulmányaikat is. A végzős diákok kb. 80%-ának az államvizsga időpontjára már van nyelvvizsgája is; a többiek jellemzően az utána következő évben szerzik meg. A budapesti diákokat a tanulmányaik befejezése után is segítjük a nyelvvizsgájuk megszerzésében. Ennek eszköze az Amerikai Nagykövetség English teacher fellowship programjában biztosított nyelvtanár, aki az Alapítvány által szervezett kereteken belül heti 20-22 órányi magántanári és 2-4 órányi csoportos tanórát biztosít a diákok számára.
  • tankönyvtámogatás: 20 ezer Ft/fő/tanév. Ez az összeg sajnos nem fedezi a diákok teljes tankönyvköltségét, de nagyon fontos segítség. Ezen kívül az Alapítvány tulajdonából olyan szakkönyvek kölcsönözhetőek, melyek rendszeresen előfordulnak egy szociológus, tanár, médiaszakember stb. tanulmányai során, de jellemzően csak egy vizsgához kellene megvásárolni őket.
  • az egyéni fejlesztés során a diákok egyéni képességeihez, készségeihez, problémáihoz igazodva a következő segítőket biztosítjuk: felkészítő tanár: azoknak, akiknek szükségük van egy bizonyos tantárgyból korrepetálásra ahhoz, hogy valamelyik vizsgán átmenjenek, tutor: azoknak, akiknek szükségük van speciális segítségre ahhoz, hogy a diplomamunkájukat megírják, vagy egy hazai esetleg egy nemzetközi versenyre felkészüljenek. Zenészek esetében ez jellemzően egy többnapos napos – néhány hetes mesterkurzust jelent, mentor: az idősebb diákok abban támogatják a gólyákat, hogy könnyebben beilleszkedjenek a Romaversitas-ba, az elérhető szolgáltatásokat igénybe tudják venni

A British Council trénerei által kifejezetten a Romaversitas Alapítvány számára átdolgozott Navigátor képzése, melynek célja, hogy fiatal felnőtteket szervezetfejlesztésre, és program-menedzselésre készítsen fel, illetve a jövőben hasonló tréningek megtartására alkalmas trénereket képezzen ki.

Egyéb támogatási formák: pszichológus biztosítása, egyéni pályázatok keresése, pályázatok írása (pl.: zenészek számára fellépést biztosító események, lehetőségek keresése; külföldi tanulmányutak keresése, stb.)

Az Alapítványra összességében az jellemző, hogy nagyon családias a hangulat és sok esetben azért fordulnak hozzánk, mert környezetükben kizárólag a munkatársak, vagy a diáktársak azok, akik meg tudják hallgatni és tanácsot tudnak adni különböző lelki, iskolai, családi, egészségügyi stb. problémáikra.

Eddigi Támógatóink:

Szerencsejáték Zrt.
Teva Magyarország Zrt.
Fővárosi Önkormányzat
Roma Education Fund
Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége
British Council
AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt.
Kishonti Bt.
Unicus Hungary Kft.
Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda
Adószám:  18175079-1-43